Διαθέσιμα Χρώματα

Για να καταλάβεις ποιος ακριβώς είναι ο δικός σου τόνος του DermMatch, παρατήρησε το χρώμα της ρίζας των μαλλιών στις περιοχές με μικρότερη πυκνότητα.

Αν δεν ξέρεις ποιο είναι το χρώμα του DermMatch που αντιστοιχεί στα μαλλιά σου, μπορείς να μας στείλεις μια φωτογραφία.

Θα την αναλύσουμε και θα σε κατευθύνουμε σχετικά με το ποιο είναι το δικό σου χρώμα DermMatch.

Όλα τα χρώματα του DermMatch μπορούν να αναμειχθούν ώστε να προκύψουν καινούργιες αποχρώσεις, να κάνεις ανταύγειες ή μεζ.